logo

Cofidis Espanya

Des de l’any 2005 Comblue està treballant per Cofidis Espanya. Fins ara, en més de 20 projectes tecnològics, aportant la seva experiència i know how en disseny, usabilitat i arquitectura de la informació. Projectes interns i externs dirigits pel Departament de Sistemes de la Informació, en col · laboració i formant equip de treball, amb les principals consultores tecnològiques del país.

Projectes i aplicacions de gestió empresarial i business intelligence: gestió clients, contractes, recobraments, comunicacions, notificacions, partners externs, partners interns, intranet empresa i diversos projectes més de gran importància estratégica per la organització.

Comblue també ha creat i dissenyat el concepte  de la plataforma que integra totes les aplicacions de gestió de l’empresa.

Date: març 08, 2013