logo

Social Media

Des de la irrupció del Web 2.0 estem vivint en un nou escenari a internet, el de les xarxes socials. Un canvi que replanteja les relacions entre les marques i els usuaris. Abans de les xarxes socials, internet era un mitjà unidireccional, elles comunicaven i nosaltres escoltàvem.

Avui s’imposen noves regles de joc i un nou llenguatge, diferent als clàssics arguments publicitaris. Es tracta de crear complicitat i confiança per generar una relació que posicioni la marca entre les preferides del consumidor i així possibilitar la venda.

El màrqueting d’interrupció deixa pas al “permission màrqueting en un àmbit on la subtilesa i l’empatia han de ser claus a l’hora de fer arribar els missatges al consumidor. Amb les nortes eines “Social CR” las marques poden monetitzar la seva presència en les xarxes soxials i generar registres vàlids per a estrategias de database marketing.

 

QUÈ PODEM FER PER LA TEVA MARCA A LES XARXES SOCIALS?
El més important és definir una estratègia 2.0 integrada en el pla de màrqueting digital de la teva companyia. Crear una identitat digital potent, definir els perfils a les plataformes més adequades per a cada marca, formar els nostres clients en l’ús d’aquestes eines perquè a mig termini puguin ser autònoms, analitzar les mètriques més pertinents per a cada acció i poder així corregir o afinar estratègies així com gestionar i avaluar la reputació on line dels nostres clients i crear perfils que facilitin la monetització de les nostres inversions en vendes així com la creació d’estratègies de branded content. Són alguns dels eixos d’actuació de la nostra agència.